ในอนาคตเทคโนโลยีจะมีบทบาทอะไรกับชีวิต

เชื่อได้เลยว่าในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยี มันจะมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย เพราะวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี มันจะเข้าแทรกซึมเข้ากับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นอน อย่างทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันและในอนาคตเชื่อได้เลยว่า การดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นมันจะมีเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนทุกวันนี้ที่เราเห็นกันได้อย่างบ่อยครั้ง ก็คือการใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้ มีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ให้มนุษย์นั้นเกิดความสะดวกสบายมากกว่าเดิม

ด้านพลังงาน

ทุกวันนี้ก็ได้มีการคิดค้นหรือสร้างเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เพราะว่าในปัจจุบันนั้นมันก็มีทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้อยู่ ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีการที่จะเป็นตัวช่วยเหลือนั่นก็คือ พลังงานทดแทนการที่จะก้าวสู่ในอนาคตได้นั้นเทคโนโลยีของเราก็ต้องก้าวไกลเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือรูปแบบเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ และสามารถใช้ได้จริงมันจะเป็นตัวช่วยด้านพลังงานที่สูญเสียไป ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้มีระบบต่างๆที่เข้ามาแทน ไม่ว่าจะไปหาพลังงานแบบใหม่ได้จากแหล่งพลังงานในธรรมชาติ หรือจะหามาในรูปแบบไหนก็ตามแต่เชื่อเลยว่า มันมีความสำคัญและจำเป็นในการใช้ในแต่ละวันอย่างแน่นอน

ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามา

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็มีการใช้มาบ้างแล้ว ถึงมันยังจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมาก แต่มันก็เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่ถูกค้นคว้ามาอาจจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ จนสามารถใช้ได้จริงในบางประเภทในบางอย่าง แต่ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ถึงมันจะเข้ามาแล้วสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ก็ตาม แต่บางสิ่งบางอย่างก็ยังต้องใช้มนุษย์ในการทำงานอยู่รายได้ประเทศไทย ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นจึงทำให้จำเป็นจะต้องใช้ AI ในการทำงานเพื่อที่จะได้สร้างยอดในการผลิตและมีมาตรฐาน

ระบบ AI จะได้รับความสนใจ

ฟังดูมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่แต่ถ้าเอาเข้าจริงๆ เราก็ไม่รู้ว่าแรงงานมนุษย์จะตกงาน และย่ำแย่ไปมากขนาดไหนซึ่งจะต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้มันก็ยังได้มีเทคโนโลยี และยังคิดค้นในรูปแบบใหม่ๆเพื่อที่จะได้สามารถพัฒนาให้ระบบ AI นั้นสามารถทำงานแทนมนุษย์ เพื่อที่จะให้หุ่นยนต์มันสามารถเป็นเทคโนโลยีที่ไปถึงขั้นสูงสุด จนถึงขั้นมันสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงหรือพัฒนา มันอาจจะกลายเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ไปก็ได้ในอนาคต เพราะว่ามันสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนและแม่นยำมากกว่ามนุษย์

bet1688 | Spornsored