โลกอนาคต

โลกอนาคต

โลกอนาคต เป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงแต่ก็มีอยู่จริงถ้าจะว่าด้วยเรื่องโลกอนาคตนั้นมันน่า จะเป็นสิ่งที่มีความทันสมัยและมีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมนุษย์ได้เยอะมาก และยังช่วยมนุษย์ในการทำงานยากให้กลายเป็นงานง่ายๆ ได้อีกเป็นอย่างดีในทุกวันนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อจะได้มีความสะดวกสบายทั้งปัจจุบันและอนาคตทุกอย่างแทบ จะต้องการการศึกษาให้รู้ลึกรู้จริงเพื่อที่จะได้เอาไว้แก้ไขปัญหาและนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยโลกอนาคตนั้น จะมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมพี่ช่วยให้มนุษย์นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถนำไปขายเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานที่เราพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จะเห็นได้ชัดเลยว่าในวันข้างหน้าเรานั้นจะสามารถที่จะใช้ชีวิตโดยง่ายๆ ไม่ต้องคิดอะไรมาก และมีแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วอย่างเช่นนวัตกรรมการถนอมอาหาร โดยใช้พวกคลื่นไมโครเวฟมันจะรักษาคุณค่าของอาหารไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามในสมัยนี้ยังใช้กันแค่ในโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว

การพัฒนา

โลกอนาคต เป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงแต่ก็มีอยู่จริงถ้าจะว่าด้วยเรื่องโลกอนาคตนั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีความทันสมัย และมีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมนุษย์ได้เยอะมาก และยังช่วยมนุษย์ในการทำงานยากให้กลายเป็นงานง่ายๆ ได้อีกเป็นอย่างดีในทุกวันนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อจะได้มีความสะดวกสบายทั้งปัจจุบัน และอนาคตทุกอย่างแทบจะต้องการการศึกษาให้รู้ลึกรู้จริงเพื่อที่จะได้เอาไว้แก้ไขปัญหาและนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยโลกอนาคตนั้นจะมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมพี่ช่วยให้มนุษย์นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถนำไปขายเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานที่เราพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จะเห็นได้ชัดเลยว่าในวันข้างหน้าเรานั้นจะสามารถที่จะใช้ชีวิตโดยง่ายๆ ไม่ต้องคิดอะไรมาก และมีแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วอย่างเช่นนวัตกรรมการถนอมอาหาร โดยใช้พวกคลื่นไมโครเวฟมันจะรักษาคุณค่าของอาหารไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามในสมัยนี้ยังใช้กันแค่ในโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว

โลกอนาคต

โลกอนาคต กับปัญญาประดิษฐ์

มันเป็นสิ่งที่มาควบคู่กันและมันยังเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มันมีความจำเป็นหากพูดถึงสิ่งที่มีความจำเป็นแล้วก็คือเทคโนโลยี ที่กำลังมาแรงต้องขอพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือมันก็คือระบบ AI เป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญ และได้รับบทบาทสำคัญมากในการทำธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอันที่จริงแล้ว AI นั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานานมากแล้ว และได้มีการพัฒนาเพื่อให้มันมีความลงตัวให้ประสิทธิภาพของมันนั้นสามารถใช้งานได้อย่างชาญฉลาด โดยได้มีการพัฒนามันมาไม่ต่ำกว่าเป็น 10 ปีเพราะกันจะใช้คำสั่งของ AI นั้นจำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูล และใช้การพัฒนาของพวกวิทยาการของคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทำให้มันฉลาด และมีความคิดโดยที่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสติปัญญาที่ถูกสร้างมาโดยเอาจริงๆ แล้วมันเป็นจุดเด่นของ AI เลยก็ว่าได้ที่มันสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ทั้งวิเคราะห์หรือคิดแยกแยะสิ่งของต่างๆที่มันมีความซับซ้อนและเข้าใจได้ยากขอยกตัวอย่างง่ายๆ สมัยนี้นิยมในการเล่นเกมคือมันจะมีการใช้ AI เพื่อที่ไปศึกษารูปแบบการเล่นของคนที่เล่นได้เก่ง และมันจะศึกษาวิธีและกลยุทธ์เพื่อวางแผนในการเล่นเองได้ จึงเป็นสิ่งที่คิดว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่ดีมากและยังได้พัฒนาไปถึงโลกอนาคตอย่างแน่นอน

สิ่งที่ควรพัฒนาก่อน

ก็คือการพัฒนามนุษย์นั่นเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งการสร้างคนให้เปลี่ยนแปลงในโลกทุกวันนี้ควรที่จะพัฒนาคนก่อน เพราะว่าคนนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ยุคสมัยนั้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ ดังนั้นก่อนที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเปลี่ยนเข้ามาจะทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรานั้น เปลี่ยนตามไปด้วยเช่นเดียวกัน เพราะการพัฒนาและเป็นไปตามโลกในสมัยใหม่นั้นบางครั้ง เราก็ต้องพึ่งพาสิ่งเก่าๆ เช่นประสบการณ์ที่สั่งสมมาซึ่งมันเป็นศักยภาพโดยตรงของคนเราที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ ดังนั้นจึงควรพัฒนาคนเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพมันจะทำให้เวลาที่ต้องพบความเปลี่ยนแปลงที่จะต่อกับโลกอนาคต หรือรับเทคโนโลยีใหม่ๆ จะทำให้คนเรานั้นมีวิธีหรือมีความคิดที่ดีและสามารถเปลี่ยนแปลงตามโลกทันไปยังว่าในโลกอนาคตที่ยังไม่สามารถจะคาดเดาอะไรได้ แต่มีอย่างหนึ่งซึ่งก็คือเทคโนโลยีที่มันได้สามารถพัฒนาไปไกลมาก และก็กลับมาช่วยให้พวกเรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ง่ายขึ้น